ecdl

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym na poziomie ECDL Start (podstawowym). Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze technologii informatycznych wśród osób z wykształceniem co najwyżej średnim z województwa podkarpackiego poprzez udział w szkoleniu ICT zakończonym egzaminem zewnętrznym. Grupą docelową szkolenia są osoby powyżej 50 roku życia i ze statusem osoby bezrobotnej.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanego wsparcia w ramach Projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, w tym tematyka szkoleń, dostępna jest w zakładce SZKOLENIA.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w trybie ciągłym, a szkolenia rozpoczynały się będą sukcesywnie po skompletowaniu kolejnych grup szkoleniowych. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce REKRUTACJA.